Supervisie

Tijdens supervisie staat jouw functioneren binnen je eigen werksituatie centraal. Supervisie richt zich zowel op persoonlijke als professionele groei en kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. 

Voor de mensen die de opleiding tot systeemtherapeut of systeemtherapeutisch medewerker volgen, ben ik erkend supervisor voor de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie). Tevens ben ik erkend supervisor voor de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)Binnen mijn supervisor-schap ga ik uit van het systeemtheoretisch perspectief, waarin er gerichte aandacht zal zijn voor het emotiegerichte- en het hechtingsperspectief. Ik hoop dat supervisanten bij mij uitgedaagd zullen worden om, binnen een veilige context, middels verschillende technieken zichzelf als systeemtherapeut of systeemtherapeutische medewerker te mogen ontdekken.

 

Systemische (team) intervisie 

Intervisie is een belangrijk onderdeel van het werken als professional. Het is heerlijk om deel uit te maken van een team dat goed weet samen te werken. Maar steeds vaker hoor ik dat het werken als hulpverlener/ behandelaar in een team als complexer wordt ervaren. Dit kan allerlei redenen hebben zoals het ervaren van te hoge werkdruk, complexere vraagstukken van cliënten of bijvoorbeeld veranderingen in de organisatie. En dit alles kan van invloed zijn op de samenwerking. 

Systemische Intervisie kan zowel voor de hulpverlener/ behandelaar als voor de cliënt het verloop van een hulpverlenings- therapeutisch proces een (andere) wending geven. Op consultbasis kan ik bij een teamvergadering aanwezig zijn om systemische intervisie te bieden. Om zo team-vraagstukken, of vastgelopen teams, middels systeemgerichte vragen en interventies andere inzichten te geven. Zodat er weer meer verbinding ontstaat binnen het team en (multidisciplinair) samenwerken weer bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat, gevoed door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen, alsmede die van de ander.

 

Werkbegeleiding

Vanuit opleidingen wordt werkbegeleiding veelal verplicht gesteld. (Toekomstige) Ambulant hulpverleners die werkzaam zijn binnen gezinnen, alsmede hulpverleners die werkzaam zijn binnen een 24 uurs setting geef ik werkbegeleiding. 

Als werkbegeleider richt ik mij op de student en diens opleidingsproces. Iedere student is een uniek individu met opgedane (levens)ervaringen en karaktereigenschappen. Ik zal, hoe kan het ook anders, op systemische wijze de werkbegeleiding vorm en inhoud geven, oog en oor hebben voor jouw proces.