Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van Systeemtherapie waarbij het gebruikelijk is om alle betrokkenen vanaf het begin bij de gesprekken te betrekken en uit te nodigen. Het ontstane probleem dient zo gedefinieerd te worden dat een ieder zich in de definitie kan vinden.


Dit is belangrijk. Immers, een ieder heeft zijn eigen last van het probleem en gaat hier op geheel eigen-wijze mee om. Van belang is dat er een ander perspectief gaat ontstaan waardoor er meer een wederzijds begrip gaat komen. Dit is helpend om op een andere manier met elkaar om te kunnen gaan zodat problemen verminderen en / of kunnen verdwijnen. Maar in ieder geval anders zullen gaan beleven. Uiteindelijk gaat het er niet om wie er gelijk heeft, maar hoe men elkaar beter weet te verstaan.


De systeemtherapeut kijkt vooral naar wat er gebeurt tussen de (gezins) leden. Hoe denken zij over elkaar en welke verwachtingen zijn er? Hoe begrijpen zij elkaar en hoe verloopt de communicatie? En, niet onbelangrijk, hoe gedraagt men zich naar elkaar? Het is belangrijk om te weten hoe men met elkaar omgaat. Immers, in de omgang met elkaar zijn vaak door de jaren heen patronen ontstaan. Deze patronen bieden veiligheid en verbondenheid in een (gezins)relatie, maar kunnen, door allerlei omstandigheden, ook gaan knellen. Dit kan leiden tot problemen waardoor er sneller en meer conflicten  ontstaan wat veelal leidt tot verdrietige gevoelens en verwijdering van elkaar.


Van belang in de therapie is de ontstane, vaak hardnekkige, patronen te verhelderen zodat er een hernieuwd patroon kan ontstaan. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de positieve, krachtige kanten van het (gezins) systeem, opdat ze hun eigen oplossend vermogen kunnen inzetten en weer in verbinding met elkaar het leven kunnen leven.  

 

Soms kan (in overleg met de cliënt en afhankelijk van diens hulpvraag) een interventie met behulp van paarden worden ingezet. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.livmetdieren.nl