Psychosociale therapie & counseling

Psychosociale therapie is met name gericht op het hier en nu. Het kan zo zijn dat het probleem zijn oorsprong heeft gehad in het verleden en dan zal daar aandacht voor zijn. Maar belangrijk is te onderzoeken wat nodig is om het probleem, en de beleving daarvan, in het hier en nu als minder heftig of zwaar te ervaren en, zo mogelijk, op te lossen. 

 

Naast dat het belangrijk is afstemming te vinden en te krijgen over de hulpvraag, wordt er vooral gezocht naar de positieve eigenschappen, krachten en mogelijkheden die men heeft. Geleerd wordt hoe of deze ingezet en gebruikt kunnen worden om zo weer zelf de regie te kunnen gaan ervaren en voelen en de ontstane problemen het hoofd te bieden!

 

Deze therapievorm is vooral een ervaringsgerichte manier van werken, waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende technieken. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld aan communicatievaardigheden. Of psycho-educatie, om inzicht te verkrijgen over de, ontstane, problematiek. En taakgerichte hulpverlening om zo het ‘zelf oplossend vermogen’ te stimuleren en te vergroten.  

 

Soms kan (in overleg met de cliënt en afhankelijk van diens hulpvraag) een interventie met behulp van paarden worden ingezet. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.livmetdieren.nl