Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke training ontwikkeld voor kinderen welke zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, weerbaarheid, het voorkomen en aanpakken van pesten, en seksueel geweld.

 

Psychofysiek betekent dat er middels een actieve, fysieke invalshoek sociale vaardigheden worden aangeleerd. Daarnaast wordt er spelenderwijs en via fysieke oefeningen sociale-communicatie en confrontatievaardigheden aangeleerd.

 

Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van communicatie-en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren. Alsmede het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen bijvoorbeeld pesten, conflicten, uitsluiting, meeloop gedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.