Tarieven en Vergoedingen

Jeugdwet en WMO

Sinds enkele jaren zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van behandeling in het kader van de jeugdwet. LIV Therapie is zorgaanbieder geworden bij zowel gemeenten die vallen onder ‘Samen 14’ (www.samen14.nl),  alsmede de gemeenten die vallen onder ‘Zorg Regio Midden IJssel- Oost Veluwe’ (www.zorgregiomijov.nl). LIV Therapie heeft een overeenkomst getekend en levert zorg voor zowel Jeugd als WMO.

 

Voor kinderen en jeugdigen is een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de betrokken wijkcoach of jeugdconsulent nodig om de zorgwijzing te organiseren. Daar waar de gemeente de toewijzing afgeeft zullen de kosten van de behandeling/ begeleiding worden vergoed.

 

Voor volwassenen bestaat er vanuit de WMO de mogelijkheid om een indicatie voor ambulante begeleiding/ ondersteuning aan te vragen. Op basis van deze indicatie kan de zorg toegewezen worden. U kunt hiervoor zelf uw hulpvraag en een verzoek om indicatie indienen bij het zorgloket van uw gemeente. Vervolgens zal de gemeente met u bekijken welke vorm van begeleiding voor u wenselijk en passend is en wordt de indicatie afgegeven. De kosten worden dan (grotendeels) vanuit de WMO vergoed. Het kan zijn dat er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage berekend.

Zonder verwijzing of indicatie

 

U kunt er ook voor kiezen om zelf de kosten voor behandeling of begeleiding voor uw rekening te nemen. In dat geval is het goed te weten dat LIV Therapie aangesloten is bij de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen). Dit betekent dat de behandeling door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed wordt. Een en ander hangt mede af van de wijze waarop u verzekerd bent. U doet er goed aan om dit vooraf even na te gaan bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast staat op de website van de NVPA een lijst van de zorgverzekeraars waar afspraken mee gemaakt zijn.

 

In overleg kan de behandeling of begeleiding ook bij u thuis plaatsvinden. Er wordt dan 0,29 euro per kilometer in rekening gebracht. Het is niet nodig een verwijzing van uw huisarts te hebben om u te kunnen aanmelden.

De tarieven zijn:
Systeemtherapie (gezinstherapie) € 112,50 (per 75 min)

Partner en relatietherapie € 112,50 (per 75 min)
Psychosociale therapie & Counseling €  82,50 (per 60 min)

 

 

LIV Therapie kent geen lange wachttijd. Afhankelijk van de mogelijkheden in uw en mijn agenda, lukt het in de meeste gevallen om binnen een aantal weken een eerste gesprek te plannen en te starten met behandeling of begeleiding.

 

Wijze van betaling:

U ontvangt een (digitale) factuur en wordt verzocht het verschuldigde bedrag over te maken. U dient er zelf zorg voor te dragen dat de factuur doorgestuurd wordt naar uw zorgverzekeraar voor de eventuele vergoeding. Indien een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal er 50% van het verschuldigde bedrag bij u in rekening worden gebracht.

 

Praktijk LIV Therapie staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 57638489