Systeemtherapie

Systeemtherapie is een erkende vorm van psychotherapie waarbij de systeemtherapeut zich richt op de onderlinge band die mensen met elkaar hebben binnen de verschillende sociale systemen. Met de term ‘systeem’ wordt bedoeld: ‘het sociale geheel waar mensen deel van uitmaken’, bijvoorbeeld gezin, familie, vrienden, collegae, peergroups etc. Maar ook de maatschappelijke positie, cultuur en (religieuze) overtuigingen.

Veelal hebben psychische klachten of psychiatrische stoornissen te maken met de situatie waarin iemand leeft en staan deze niet op zichzelf. Klachten van de één worden beïnvloed door anderen in het (gezins)systeem en vice versa. Met andere woorden: gedachten, gevoelens, gedragingen en verwachtingen ontstaan in interactie, dus in het contact, met de anderen om ons heen. 

De systeemtherapeut ziet de cliënt niet als op zichzelf staand, maar altijd in de context van zijn of haar gezin, familie, vrienden, collegae, peergroups etc. Hoewel het ene contact veel belangrijker of intenser is dan met de ander, hebben al deze contacten invloed op hoe jij je voelt, wat je doet en wie je bent.

Een systeemtherapeut maakt van dit inzicht gebruik en richt de behandeling niet alleen op de aangemelde problematiek, maar juist ook op de relaties  en interactiepatronen binnen het (gezins)systeem. Zo worden zij zich meer bewust van hun onderlinge reacties en begrijpen zij beter welke invloed dit op elkaar heeft. Dit verkregen inzicht zal helpend zijn om de vicieuze cirkel, waar men in is geraakt, op een goede manier te doorbreken. 

 

Soms kan (in overleg met de cliënt en afhankelijk van diens hulpvraag) een interventie met behulp van paarden worden ingezet. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.livmetdieren.nl