Kinderen uit de Knel
Kinderen Uit De Knel is een methodiek welke speciaal is ontwikkeld voor gescheiden ouders en hun kinderen waarbij de problemen die de scheiding met zich mee bracht niet goed zijn opgelost. 
Een scheiding is complex en kan als zeer complex worden ervaren door slepende meningsverschillen die veelal uitgevochten moeten worden via mediators, advocaten en hulpverleners.

 

Daar ik steeds vaker cliënten zie die verwikkeld zijn in een pijnlijk scheidingsproces, alsmede dat ik cliënten zie die zelf een zogeheten samengesteld gezin zijn, heb ik de opleiding ‘Kinderen Uit De Knel’ gevolgd. Om zo de theoretische achtergrondkennis over de complexiteit en dynamiek van vechtscheidingen niet alleen te begrijpen, maar ook dat ik zo adequaat mogelijk hulp c.q. behandeling kan bieden.

 

De behandeling richt zich op ouders die het niet eens kunnen worden over hoe zij hun blijvend ouderschap in gezamenlijkheid vorm en inhoud kunnen geven. Het gaat dan bijvoorbeeld over thema’s als zorg, wonen, gezondheid, ontwikkeling en financiën. 

 

Het doel is dat de strijd tussen de ouders kan worden gestopt en dat de kinderen weer centraal komen te staan. Zodat een ieder weer meer in balans komt, het weer veilig en vertrouwd gaat voelen zodat ontwikkeling, in alle opzichten, weer op gang kan komen.