Training Systeem Gericht Werken

In samenwerking met Bertwin Zwiers, van Zwiers & Kroezen wordt de training Systeem Gericht Werken (SGW) aangeboden. 

Het werken vanuit Systeemgerichte kaders gaat over kijken, luisteren en voelen. Dit houdt in dat de professional die systeemgericht werkt, zich er van bewust is dat hij zichzelf als instrument gebruikt.

 

In deze training worden de verschillende achtergronden van het systeem gericht werken behandeld middels theorie, als ook in het ervarend leren. 

Hoewel er veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer, zal er een duidelijke vertaalslag zijn naar het (her)kennen van jezelf en het (her)kennen van jezelf als hulpverlener.

 

Gedurende de training maakt de deelnemer kennis met verschillende technieken en systemische interventies. Daarnaast leert de deelnemer hoe of deze toegepast kunnen worden in de eigen werkcontext. 

 

Deelnemers worden zich (meer) bewust dat systeemdenken niet alleen maar gaat over het kind en zijn directe ouders/opvoeders. Maar dat systeemdenken gaat over alle relaties die plaatsvinden tussen het kind, gezin, school, hulpverleners en leefomgeving die belangrijk zijn voor het kind. En dat deze relaties meegenomen worden in het hulpverlenings/behandelproces en ook van invloed zijn op het hulpverlenings/behandelproces.